• Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Samenwerking

Regiodirecteuren

De regiodirecteuren van Fysiogroep Nederland werken intensief samen om onze gezamenlijke strategie ten uitvoer te brengen. Ze zetten hun kennis, ervaring en netwerk in voor de groep en zijn samen met hun collega's verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van onze praktijken.

Colette van de Leur | Directeur FysioNU

Michiel Boerendonk | Directeur Fyzie

Gerard Broekema | Directeur TIGRA Heerenveen

Peter Koetje | Directeur PMC in Balans

Nicole Cremers | Directeur FysioExpert

Arie van der Zwaard | Directeur PACA

Frank Beelen | Directeur B-Fysic

Harry Gosselink | Directeur Topfit