Over ons

Raad van Advies

De Raad van Advies ondersteunt FGN als klankbord, maar is ook actief betrokken bij grote strategische vraagstukken.

Bart Smit startte zijn werkzame leven als fysiotherapeut en heeft sindsdien veel ervaring opgedaan in verschillende managementfuncties in de zorg en als directeur en bestuurder van verschillende beroepsverenigingen in de zorg. Bart is op dit moment werkzaam als programma manager van Gedeelde Zorg en als bestuurder van een eerstelijnsorganisatie. Hij is een veelgevraagd spreker voor onderwerpen die betrekking hebben over regionaal georganiseerde zorg. Bart is actief betrokken bij het ondersteunen van partner praktijken in het opzetten van intensieve samenwerkingsverbanden met huisartsenorganisaties, ziekenhuizen en gemeentes.

Henri Kiers is ook ooit begonnen als fysiotherapeut en is bestuurder geweest bij het KNGF. Momenteel is Henri voorzitter van het Keurmerk Fysiotherapie en directeur van het Instituut voor Bewegingsstudies aan de Hogeschool Utrecht. Henri helpt FGN om het kwaliteitsbeleid van de groep inhoud te geven, waarbij FGN ook nauw zal samenwerken met onderzoeksgroepen aan de HU die wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van bewegingsstudies.

Bart Smit
Henri Kiers