• Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Samenwerking

Cliëntenraad

Fysiogroep Nederland heeft een (centrale) cliëntenraad. De cliëntenraad vertegenwoordigt onze cliënten en heeft advies- en instemmingsrecht op bepaalde besluiten die door het bestuur worden genomen. Graag stellen wij u voor aan de leden van onze cliëntenraad. 

 

 

Over de cliëntenraad

 

In onze praktijken staat de cliënt centraal. Het doel van onze zorgverlening is om onze cliënten de best mogelijke behandeling te bieden. Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening continu te blijven verbeteren hebben we een centrale cliëntenraad geïnstalleerd die met onze organisatie in gesprek gaat en ons van waardevolle inzichten gaat voorzien.

Ben van Dorp | Voorzitter cliëntenraad

Ben is gepokt en gemazeld in de gezondheidszorg. Eerst als fysiotherapeut en later als leidinggevende. Meer dan 40 jaar lang heeft hij zich ingezet voor goede zorg en respectvolle benadering van cliënten. Als directeur bij een grote zorgorganisatie in Rotterdam heeft hij professionaliteit en kwaliteit van zorg als portefeuille gehad, evenals diversiteit en gelijkwaardigheid. Op dit moment is hij voorzitter van een klachtencommissie voor medewerkers bij een GGZ-aanbieder in Noord-Brabant. Hij begeleidt een vakgroep psychologen, ondersteunt een boksschool met een maatschappelijke missie en is nauw betrokken bij de opvang van Oekraïners die de oorlog ontvluchten.

Ton Bolsius | Lid cliëntenraad

Ton is opgegroeid in een huisartsengezin in de binnenstad van Den Haag. Zelf oefende hij van 1984 tot en met 2009 samen met zijn echtgenote het huisartsen vak in Veldhoven uit. Vanwege ernstige rugproblemen moest hij stoppen als huisarts. Zijn ervaring als huisarts leerde hem dat samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg absoluut noodzakelijk was. Om die reden richtte hij samen met een fysiotherapeut in de wijk het multidisciplinaire gezondheidscentrum De Bolzen op in Veldhoven. Door zijn passie voor gezondheid en maatschappelijk welbevinden is Ton op gemeentelijk niveau politiek actief geworden. Als lid van de cliëntenraad van Fysiogroep Nederland ziet hij het als zijn taak om er samen met de andere leden van de cliëntenraad op toe te zien dat het belangrijkste doel van deze organisatie wordt bereikt: Goede fysiotherapie bedrijven.

Wilt u in contact komen met onze cliëntenraad?

De cliëntenraad wordt ondersteund door een medewerker van Fysiogroep Nederland. Cliënten van onze praktijken en andere geïnteresseerden die in contact willen komen met onze cliëntenraad kunnen per e-mail contact opnemen met Stéphanie Schingenga: clientenraad@fgn.nl

Wij kijken uit naar uw ideeën en ervaringen.